4

Dossiers

Duik dieper in de energiewereld

AUTOCONSUMPTIE

Hoe kunnen we ons eigen verbruik optimaliseren?

Het systeem van een digitale meter is interessant wanneer de opgewekte energie onmiddellijk verbruikt wordt en er dus gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke autoconsumptie. Rexel assisteert u graag stap voor stap bij de optimalisatie van dit proces en geeft u advies over de producten die hiervoor in aanmerking komen.

Een thuisbatterij installeren interessant?

Een optimale zelfconsumptie is sinds de afschaffing van de terugdraaiende teller van essentieel belang voor het rendement van zonnepanelen. Er wordt dus volop geïnvesteerd in thuisbatterijen, maar is deze installatie even interessant voor iedereen? Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

Lees meer »