4

PRIVACYVERKLARING

1. WIE ZIJN WIJ

REXEL BELGIUM NV, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0437237396, met maatschappelijke zetel te Zuiderlaan 91, 1731 Zellik (“we”, “wij”, “ons”, “onze”) is een meerkanaalsdistributeur van elektrische materialen en energieoplossingen voor professionals. Op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR” of “AVG”), handelen wij als Verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wij zijn dus verantwoordelijk voor het gebruik dat door ons of namens ons van uw Persoonsgegevens wordt gemaakt.

2. ONZE VERBINTENIS

De zorg voor gegevensprivacy vormt de basis van betrouwbare zakelijke relaties tussen u en ons. Daarom nemen wij uw privacy bij zakelijke activiteiten op elk kanaal van onze webshops of in onze vestigingen zeer ernstig.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

We kunnen ze van tijd tot tijd bijwerken en de nieuwe versie op onze website publiceren. https://rexel.be/nl/

Deze kennisgeving werd voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.

3. WELKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN

U verstrekt ons een aantal van uw Persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert via onze verkoopkanalen, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens doorgeeft om een klantenaccount bij Rexel aan te maken of wanneer u contact met ons opneemt voor een vraag. We verkrijgen sommige gegevens door te registreren hoe u onze websites of applicaties gebruikt, bijvoorbeeld met behulp van technologieën zoals cookies.

Het is wel zo dat we alleen relevante gegevens van u zullen verwerken om u de producten of diensten te leveren die u verwacht.

U hebt controle over welke Persoonsgegevens we verwerken. Wanneer u wordt gevraagd om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Wanneer u er echter voor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, kunnen we dat product of deze dienst mogelijk niet leveren.

Persoonlijke identificatie: uw voor- en achternaam, geslacht, uw handtekening.

Contactgegevens: uw zakelijk e-mailadres, zakelijk postadres, zakelijk telefoonnummer en andere vergelijkbare contactgegevens, zoals leveringsadres en uw taal.

Gebruikersaccountinformatie: de datum van aanmaak van uw account, uw accountnummer, gebruikersnaam, geëncrypteerde accountwachtwoorden en beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor verificatie en accounttoegang.

Details van uw overeenkomst bij het aangaan van een overeenkomst met ons als dienstverlener/productaanbieder of een klant: gegevens die nodig zijn voor onze zakelijke relatie.

Financiële gegevens: gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken wanneer u aankopen doet, zoals uw bankrekeninggegevens.

Aankopen: gegevens over de offertes die u aanvraagt, de bestellingen die u plaatst en aankopen die u doet. Wanneer u een account bij ons hebt, houden we ook gegevens bij over uw saldo en eventuele achterstallige betalingen.

Locatiegegevens: gegevens over locatie voor leveringsdoeleinden en het beheer van uw contactgegevens.

Uw interacties met ons: de inhoud van berichten, e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, zoals feedback en productrecensies die u schrijft, of vragen en gegevens die u verstrekt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken worden beluisterd en geregistreerd met het oog op de verbetering van onze relatie.

CCTV: Wanneer u onze filialen of andere Rexel-gebouwen betreedt, kan uw beeltenis worden vastgelegd door onze beveiligingscamera’s. Sommige van onze CCTV-faciliteiten worden rechtstreeks door Rexel behandeld, terwijl andere camera’s worden bewaakt door een externe leverancier. We zullen CCTV-beelden regelmatig verwijderen, tenzij ze worden gebruikt om een vermeend misdrijf of een incident te onderzoeken.

4. WAAROM WE ZE GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om onze zakelijke relatie met u te onderhouden. Dit omvat:

 • Verkoop
 • Verbetering van onze producten en diensten
 • Waarborg van de producten
 • Marketing (gids, nieuwsbrieven, direct marketing, profilering)
 • Onderhoud en beheer van de website https://rexel.be/nl/
 • Getrouwheidsplannen (kaarten, evenementen, uitdagingen, loterij)
 • Externe communicatie
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Procesvoering

Zie de volgende artikels voor meer informatie.

4.1 Verkoop

We gebruiken uw Persoonsgegevens om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren als:

 • Het leveren van onze producten en diensten: wij gebruiken uw Persoonsgegevens die wij verzamelen van uw bestellingen, hun levering, hun facturering tot de inning van de betaling.
 • Openen account en kredietbeheer: wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor uw accountabonnement en -activering, uw contract(en)beheer en voor het toekennen van kredietlijnen.
 • Betalingstransacties: wij delen betalingsgegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen.
 • Dienst na verkoop en terugnames van producten: wij gebruiken uw Persoonsgegevens vanaf de activering van de productgarantie bij de bestelling, de ontvangst, registratie en het beheer van een klanteneis en/of terugname van een product, tot de afhandeling van het dossier.
 • Klantenondersteuning. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en de verkoop van onze producten en diensten te volgen.

4.2 Verbetering van onze producten en diensten

We gebruiken Persoonsgegevens om:

 • Enquêtes uit te voeren of om feedback te vragen over onze producten en diensten: wij gebruiken uw antwoorden en bijdragen hieraan met het oog op kwaliteitscontrole en verbetering van onze producten en diensten.
 • Uw gebruik van onze websites, apps en uw reactie op onze communicatie te analyseren om de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren.
 • Archieven van onze activiteiten en diensten bij te houden, waaronder mogelijk communicatie die met u is uitgewisseld of met u te maken heeft.

4.3 Waarborg van de producten

In het kader van de conventionele of wettelijke waarborg van producten kan het nodig zijn dat we bepaalde persoonsgegevens communiceren aan de producent van onze producten.

4.4 Marketing

We gebruiken Persoonsgegevens voor:

 • Gids: we kunnen een contactlijst van klanten/potentiële klanten opstellen.
 • Nieuwsbrieven: we kunnen u nieuwsbrieven sturen over onze producten en diensten.
 • Direct marketing: we kunnen u mededelingen (ook per e-mail en sms) sturen over producten en diensten die door ons en door derden worden aangeboden en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat ze betrekking hebben op andere producten en diensten die u hebt gekocht of waarvoor u interesse hebt getoond). We kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met andere bedrijven binnen de REXEL Group voor marketingdoeleinden. Dit kan het delen van uw naam, telefoonnummer of e-mail omvatten, zodat zij contact met u kunnen opnemen om u producten of diensten aan te bieden.
 • Aangepaste inhoud: we kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u aangepaste inhoud en reclame aan te bieden.
 • Getrouwheidsprogramma (kaarten, evenementen, uitdagingen, loterij): we kunnen u toelaten tot onze getrouwheidsprogramma’s op basis van uw abonnement of deelname en u speciale beloningen toekennen.

Wanneer u niet instemt met deze marketingactiviteiten, kunt u nog steeds feedbackverzoeken, enquêtes en andere customercare-communicatie van ons ontvangen.

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor deze marketingactiviteiten intrekken of u afmelden voor het ontvangen van feedbackverzoeken en enquêtes via onze website in uw account, door een e-mail met marketing te beantwoorden of door gebruik te maken van de contactgegevens in het gedeelte “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen” hieronder.

4.5 Externe communicaties

We verwerken uw Persoonsgegevens om u te informeren over:

 • De energiemarkten
 • Onze evenementen of innovatieve producten en diensten
 • Onze bedrijfsstrategie, governance of waarden

4.6 Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Wij verwerken of delen uw Persoonsgegevens met derden indien vereist door de toepasselijke wetgeving zoals:

 • Fiscale wetgeving
 • Boekhoudwetgeving
 • Fraudepreventiewetgeving
 • Kredietrisicoverminderingswetgeving
 • Verzekeringswetgeving
 • Personeelswetgeving
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen

4.7 Geschillen en procesvoering

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om:

 • Potentiële of feitelijke geschillen op te lossen
 • Onze wettelijke rechten te verdedigen
 • Te reageren op gerechtelijke procedures
 • Te reageren op verzoeken van een bevoegde wetshandhavingsinstantie
 • En meer in het algemeen om onze rechten, onze privacy, onze veiligheid of onze eigendom te beschermen.

4.8 Rechtsgrond

Voor elk van deze doeleinden verzamelt, gebruikt en verstrekt Rexel uw Persoonsgegevens zolang er een rechtsgrond is. Rechtsgronden zijn de volgende redenen:

 • Omdat we ze nodig hebben om een overeenkomsten te verlijden of stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan. Bijvoorbeeld: om goederen te leveren die u hebt besteld. We kunnen uw gegevens ook verzamelen omdat u ons hebt gevraagd om stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld wanneer u ons vraagt om een offerte.
 • Omdat we ze nodig hebben om te voldoen aan de wetgeving. In sommige gevallen moeten we uw gegevens bewaren, omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld: om te zorgen voor algemene veiligheid en beveiliging, voor fiscale kwesties enz.
 • Omdat u ermee hebt ingestemd. Bijvoorbeeld: wanneer u papieren of onlineformulieren invult en ervoor kiest om ons uw gegevens te verstrekken.
 • Omdat het in ons gerechtvaardigd belang is. Bijvoorbeeld: om fraude te voorkomen enz. Wanneer we uw gegevens op die basis verwerken, zorgen we er altijd voor dat we ons belang in uw informatie afwegen tegen uw rechten en redelijke verwachtingen.

5. UW GEGEVENS EN ONZE RELATIE MET ANDERE PARTIJEN DELEN

We delen uw Persoonsgegevens indien nodig met uw toestemming voor de doeleinden die worden vermeld in het gedeelte “Waarom we ze gebruiken”.

5.1 Dienstverleners

Wanneer we uw Persoonsgegevens delen met dienstverleners voor de doeleinden die worden vermeld in het gedeelte “Waarom we ze gebruiken”.
Onze partnerbedrijven moeten zich houden aan onze gegevensprivacy- en beveiligingsvereisten en mogen Persoonsgegevens die zij van ons ontvangen niet voor enig ander doel gebruiken.

5.2 Toeleveranciers


Informatie over uw aankopen kan worden bekendgemaakt aan onze zakenpartners van wie u een product of een dienst hebt gekocht, zoals voor leveringsdoeleinden en beschikbaarheid van het product.

5.3 Andere bedrijven in de REXEL Group


We kunnen sommige Persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de REXEL Group. Deze entiteiten handelen namens ons en wij blijven verantwoordelijk voor de manier waarop zij uw Persoonsgegevens gebruiken voor deze doeleinden. In geval van een doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

5.4 Andere ontvangers 


We kunnen uw Persoonsgegevens ook aan de volgende partijen verstrekken:

 • Gerechtelijke autoriteiten of regelgevende instanties
 • Partijen die betrokken zijn bij rechtsgedingen, zoals advocaten, eisers, verweerders enz. om onze wettelijke rechten te verdedigen of uit te oefenen

6. INTERNATIONALE ALGEMENE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In gevallen waarin wij ertoe kunnen worden gebracht uw Persoonsgegevens door te geven naar een locatie buiten België en de Europese Economische Ruimte zullen we alle procedures implementeren die vereist zijn om de garanties te verkrijgen die nodig zijn om dergelijke doorgiften te beveiligen.

7. UW GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking. De Bewaartermijn varieert voor verschillende soorten Persoonsgegevens, afhankelijk van:

 • De zakelijke behoefte om de Persoonsgegevens te bewaren
 • De contractuele en zakenpartnervereisten
 • Wettelijke vereisten (gegevensbescherming, verzekering, fiscaliteit, personeelszaken …)
 • Regels en aanbevelingen uitgegeven door Gegevensbeschermingsautoriteiten

Rexel kan sommige Persoonsgegevens bewaren na het einde van die termijn, bijvoorbeeld om eventuele geschillen op te lossen en voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, om archieven van onze diensten bij te houden en om anderszins te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten te verdedigen.

8. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

We evalueren regelmatig de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen voor onze informatie- en communicatiesystemen om ze aan te passen aan de risico’s voor u en om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw Persoonsgegevens te voorkomen.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen, behalve wanneer u zich aanmeldt op onze website.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere activa kunnen infecteren.

Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten,

weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, overgedragen of opnieuw verzonden of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie.

9. UW RECHTEN

U kunt al uw rechten als Betrokkene uitoefenen. U hebt recht op:

 • Inzage. U hebt het recht om te weten of we Persoonsgegevens over u bewaren. U kunt een kopie verkrijgen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren, samen met andere informatie over hoe wij deze verwerken;
 • Rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens en, in sommige omstandigheden, om ons te verzoeken gegevens te wissen of ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken, of op andere wijze bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. marketingdoeleinden);
 • Beperking. U hebt het recht ons te verzoeken om ons gebruik van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken dat de Persoonsgegevens die wij over u hebben, onjuist zijn (onder voorwaarden);
 • Wissing van uw Persoonsgegevens (onder voorwaarden);
 • Gegevensoverdraagbaarheid. Indien van toepassing, hebt u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen of een kopie te laten verzenden naar een ander bedrijf (in een machineleesbare vorm) van Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt;
 • Intrekking van een toestemming die u hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens, en dit op elk gewenst moment. Dit omvat toestemmingen voor het ontvangen van direct marketingcommunicatie (zie het gedeelte “Waarom we ze gebruiken”, paragraaf “Marketing”).

10. COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Het is speciaal ontworpen om informatie over uw navigatie op de website te verzamelen en u gepersonaliseerde diensten te sturen. Op uw computer worden cookies beheerd door uw internetbrowser.

Wij gebruiken cookies om u efficiënt door onze website te laten navigeren en om bepaalde functies uit te voeren, waaronder analyse van websiteverkeer. Cookies kunnen u ook herkennen wanneer u zich opnieuw aanmeldt en u inhoud bieden die is aangepast aan uw voorkeuren en interesses.

Sommige cookies kunnen Persoonsgegevens verzamelen, waaronder gegevens die u verstrekt, zoals uw gebruikersnaam, of waar cookies u volgen om relevantere reclame-inhoud te leveren.

Zoals de meeste websites gebruikt deze website cookies die in de volgende categorieën kunnen worden ingedeeld:

 • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn om onze website correct te laten werken.
 • Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie registreren over eerdere keuzes die u hebt gemaakt of uw wachtwoord onthouden.
 • Analytische en prestatiecookies: deze worden gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen een betere gebruikerservaring te bieden bijv. om de prestaties van een website te beoordelen of om verschillende ontwerpideeën voor de website te testen. We werken vaak samen met externe onderzoeksbureaus om deze diensten voor ons uit te voeren, dus deze cookies kunnen worden geplaatst door een derde.
 • Gerichte en reclamecookies: deze cookies worden gebruikt om u relevante en op maat gemaakte inhoud (waaronder reclame-inhoud) te bieden, en ook om de effectiviteit van die inhoud te evalueren. Deze inhoud kan worden geleverd op onze websites of op een website van derden. We werken vaak samen met derden om deze inhoud te leveren, dus sommige van deze cookies kunnen worden geplaatst door een derde.

Alle cookies die op deze website worden gebruikt, worden hieronder gedetailleerd beschreven:

STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Type cookieNaam van het cookieDoel van het cookie
First partyDWRSESSIONIDRequired for the user interaction with the website
First partyLPSID-68341913Used for the chat function on the website
First partyLPVIDUsed for the chat function on the website

FUNCTIONELE COOKIES

Type cookieNaam van het cookieDoel van het cookie
Functional__cfduidAvada theme. Datatables cloudflare CDN
Functional_icl_current_languageWPML plugin. Stores the current language
Functional_icl_visitor_lang_jsWPML plugin. Stores the redirected language
Functionalwpml_referer_urlWPML plugin. Stores the last requested URL on the front-end
Functionalwpml_browser_redirect_testWPML plugin. Tests if cookies are enabled
First partyGPSYoutube- Used for storing user preferences and other unspecified purposes
First partyPREFYoutube- Used for storing user preferences and other unspecified purposes
First partyVISITOR_INFO1_LIVEYoutube- Used for storing user preferences and other unspecified purposes
First partyYSCYoutube- Used for storing user preferences and other unspecified purposes

ANALYTISCHE EN PRESTATIECOOKIES

Type cookieNaam van het cookieDoel van het cookie
First party_gaGoogle Analytics. Used to distinguish users and has an expiration of 2-years
First party_gat_UA-12665243-1Google Analytics. Used to throttle requests and has an expiration of 10-minutes
First party_gidGoogle Analytics. Used to distinguish users and has an expiration of 24-hours

GERICHTE/RECLAMECOOKIES

Type cookieNaam van het cookieDoel van het cookie
   

Het is op elk moment mogelijk om de instelling die van toepassing is op cookies te wijzigen. Door de parameters van uw internetbrowser aan te passen (klik op de “help”-knop van uw browser om te zien hoe dit moet), kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geaccepteerd of ze gewoonweg weigeren, maar in het laatste geval moet u weten dat het mogelijk is dat u dan geen toegang hebt tot bepaalde functies van onze website.

De configuratie van elke browser is anders, de onderstaande links tonen u de procedure voor elke browser:

– Internet Explorer

– Chrome

– Mozilla Firefox

– Safari

Weet ook dat, wanneer u verschillende computers op verschillende plaatsen gebruikt, u ervoor moet zorgen dat elke browser is geconfigureerd volgens uw cookievoorkeuren.

11. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

Om ons verzoeken te sturen om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen of voor meer informatie hierover, kunt u ons contacteren via de onderstaande contactgegevens:

REXEL BELGIUM NV
BE0437237396
Zuiderlaan 91
1731 Zellik
gdpr@rexel.be

U kunt ook de Functionaris voor gegevensbescherming van de Rexel Groep contacteren op het volgende adres:

Rexel Développement
13 boulevard du Fort de Vaux
75017 Parijs
Frankrijk
Dataprotection@rexel.com

AVIS RELATIF A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

1. QUI SOMMES-NOUS ?

REXEL BELGIUM SA, société inscrite sous le numéro BE0437237396, sise Zuiderlaan 91, 1731 Zellik (« nous ») est un distributeur multicanal de matériel électrique et de solutions d’efficacité énergétique pour les professionnels. Conformément au droit applicable, y compris au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (“GDPR” ou “RGPD”), nous agissons en qualité de responsable du traitement lorsque nous traitons vos données à caractère personnel. Nous sommes donc responsables de l’utilisation faite par ou pour nous de vos données à caractère personnel.

2. NOTRE ENGAGEMENT

Assurer la confidentialité des données est la base de l’établissement de relations de confiance entre vous et nous. Par conséquent, nous prenons la protection de votre vie privée au sérieux lorsque nous exerçons nos activités, que ce soit dans nos boutiques en ligne ou dans nos agences.

Le présent avis relatif à la protection de la vie privée vous explique comment nous recueillons et traitons vos données à caractère personnel.

Ils peut être modifié à tout moment, auquel cas la nouvelle version sera publiée sur notre site web. https://rexel.be/fr/

La dernière mise à jour du présent avis date du 18 mai 2018.

3. LES INFORMATIONS QUE NOUS TRAITONS

Vous nous fournissez certaines données à caractère personnel lorsque vous interagissez avec nous par le biais de nos canaux de vente, par exemple lorsque vous créez un compte client Rexel ou que vous nous contactez pour poser une question. Nous recueillons certaines données à caractère personnel en observant votre utilisation de nos sites web ou applications, par exemple en utilisant des technologies comme les cookies.

Notez que nous traitons uniquement les informations recueillies auprès de vous pour vous fournir les produits ou les services auxquels vous vous attendez.

Vous pouvez exercer un contrôle sur les données à caractère personnel que nous traitons. Lorsque des données à caractère personnel vous sont demandées, vous pouvez refuser de les fournir. Cependant, si vous choisissez de ne pas fournir des données à caractère personnel dont nous avons besoin pour vous fournir un produit ou un service, nous pourrions être dans l’incapacité de vous fournir ce produit ou ce service.

Identification personnelle : vos nom, prénom, sexe et signature.

Coordonnées : vos adresse e-mail, adresse postale et numéro de téléphone professionnels et d’autres coordonnées similaires, comme une adresse de livraison et votre langue.

Informations du compte utilisateur : la date de création de votre compte, votre numéro de compte, votre nom d’utilisateur, vos mots de passe encryptés et d’autres informations de sécurité utilisées pour l’authentification et l’accès au compte.

Informations de votre contrat lorsque vous concluez un contrat avec nous en tant que prestataire/fournisseur ou client : informations nécessaires pour gérer notre relation d’affaires.

Données financières : données nécessaires pour traiter votre paiement si vous faites des achats, comme vos coordonnées bancaires.

Achats : données sur les devis que vous demandez, les commandes que vous passez et les achats que vous effectuez. Si vous avez un compte chez nous, nous détenons également des informations sur votre solde et vos éventuels arriérés de paiement.

Données de localisation : informations sur votre localisation à des fins de livraison et de gestion de vos coordonnées.

Vos interactions avec nous : le contenu des messages, e-mails, courriers ou appels téléphoniques que vous nous envoyez/passez, comme les commentaires et avis sur les produits que vous écrivez, ou les questions et informations que vous posez/transmettez au service client. Lorsque vous nous contactez, les conversations téléphoniques peuvent être écoutées et enregistrées aux fins de l’amélioration des relations client.

Vidéosurveillance. Lorsque vous entrez dans nos agences ou dans d’autres locaux de Rexel, vous pouvez être filmé par nos caméras de surveillance. Certaines de nos installations de vidéosurveillance sont gérées directement par Rexel, tandis que d’autres sont contrôlées par un prestataire tiers. Nous effaçons régulièrement les enregistrements de vidéosurveillance, à moins qu’ils ne soient utilisés dans le cadre d’une enquête sur une infraction présumée ou un incident.

4. POURQUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Nous utilisons vos données à caractère personnel pour les besoins de notre relation avec vous. Cela inclut :

 • Vente
 • Amélioration de nos produits et services
 • Garantie des produits
 • Marketing ( répertoire, newsletters, prospection, profilage)
 • Entretien et exploitation du site web https://rexel.be/fr/
 • Programmes de fidélité (cartes, événements, concours, tirage au sort)
 • Communication externe
 • Respect des obligations légales
 • Contentieux

Ces activités sont détaillées dans les paragraphes suivants.

4.1 Vente

Nous utilisons vos données à caractère personnel pour des activités essentielles telles que :

 • Fournir nos produits et services : nous utilisons vos données à caractère personnel pour l’enregistrement de vos commandes, leur livraison, leur facturation et leur paiement.
 • Ouverture de compte et gestion de crédit : nous utilisons vos données à caractère personnel pour ouvrir et activer votre compte, gérer votre ou vos contrats et pour vous accorder des lignes de crédit.
 • Paiements : nous communiquons des données de paiement aux banques et à d’autres entités qui traitent les paiements ou fournissent d’autres services financiers.
 • Service après-vente et retours de produits : nous utilisons vos données à caractère personnel pour l’activation de la garantie produit à la commande, la réception, l’enregistrement et la gestion des réclamations clients et/ou retours de produits et le traitement du dossier de réclamation.
 • Service client. Nous utilisons vos données à caractère personnel pour répondre à vos questions et assurer le service après-vente de nos produits et services.

4.2 Amélioration de nos produits et services

Nous utilisons vos données à caractère personnel pour :

 • Faire des sondages ou vous demander votre avis sur nos produits et services : vos réponses et avis sont utilisés aux fins du contrôle qualité et de l’amélioration de nos produits et services.
 • Analyser votre utilisation de nos sites web, applications et votre réaction à nos communications afin d’améliorer les produits et services que nous proposons.
 • Tenir des registres pour nos activités et services, lesquels peuvent inclure les communications avec vous ou vous concernant.

4.3 Garantie des produits

Nous pouvons être amenés à communiquer certaines données personnelles au fabricant de nos produits dans le cadre de la garantie conventionnelle ou légale du produit.

4.4 Marketing

Nous utilisons vos données à caractère personnel pour :

 • Répertoire : nous pouvons créer un fichier de clients/prospects.
 • Newsletters : nous pouvons vous envoyer des newsletters sur nos produits et services.
 • Prospection : nous pouvons vous envoyer des communications (y compris des e-mails et SMS) concernant nos produits et services ou ceux de tiers, dont nous pensons qu’ils pourraient vous intéresser (par exemple parce qu’ils ont des points communs avec d’autres produits et services que vous avez achetés ou pour lesquels vous avez manifesté de l’intérêt). Nous pouvons également communiquer vos données à caractère personnel à d’autres sociétés du groupe REXEL à des fins commerciales. Cela peut inclure la communication de vos nom, numéro de téléphone et adresse e-mail afin qu’elles puissent vous contacter pour vous proposer des produits ou des services.
 • Contenu personnalisé : nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel pour vous présenter du contenu et de la publicité personnalisés.
 • Programme de fidélité (cartes, événements, concours, tirage au sort) : nous pouvons vous inscrire à nos programmes de fidélité et vous offrir des récompenses.

Si vous vous opposez à ces activités commerciales, vous pourrez quand même recevoir des demandes d’avis, des sondages et d’autres communications de notre service client.

Vous pouvez retirer votre consentement à ces activités commerciales à tout moment ou vous opposer à l’envoi de demandes d’avis et de sondages par le biais de votre compte sur notre site, en répondant à un e-mail commercial, ou en utilisant les coordonnées figurant dans « Comment exercer vos droits ? » ci-dessous.

4.5 Communication externe

Nous utilisons vos données à caractère personnel pour vous informer sur :

 • les marchés de l’énergie
 • nos événements ou nos nouveaux produits et services
 • notre stratégie d’entreprise, notre gouvernance ou nos valeurs

4.6 Le respect de nos obligations légales

Nous traitons vos données à caractère personnel ou les communiquons à des tiers lorsque le droit applicable l’impose, notamment :

 • Droit fiscal
 • Droit comptable
 • Législation relative à la prévention des fraudes
 • Législation relative à la réduction du risque de crédit
 • Droit des assurances
 • Droit des ressources humaines
 • Le respect de nos obligations légales

4.7 Litiges et contentieux

Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel pour :

 • résoudre les litiges potentiels ou en cours
 • défendre nos droits légaux
 • assurer notre défense dans le cadre d’une procédure judiciaire
 • répondre aux demandes de la police ou de la justice
 • et plus généralement, pour protéger nos droits, notre confidentialité, notre sécurité ou nos biens.

4.8 Base juridique

Pour chacune de ces finalités, Rexel recueille, utilise et communique vos données à caractère personnel pour autant qu’il existe une base juridique. Les bases juridiques sont les raisons suivantes :

 • Parce que nous en avons besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec vous. Par exemple : pour livrer les produits que vous avez commandés. Nous pouvons également recueillir vos informations car vous nous avez demandé de faire quelque chose avant de signer un contrat avec nous, par exemple de vous faire un devis.
 • Parce que nous devons nous conformer à la loi. Dans certains cas, nous devons conserver vos informations car la loi nous l’impose. Par exemple : pour assurer la sécurité de manière générale, pour des raisons fiscales, etc.
 • Parce que vous y avez consenti. Par exemple : lorsque vous remplissez des formulaires papier ou en ligne et choisissez de nous fournir vos informations.
 • Parce que c’est dans notre intérêt légitime. Par exemple : pour prévenir les fraudes, etc. Lorsque nous traitons vos informations sur cette base, nous veillons toujours à concilier notre intérêt à obtenir ces informations avec vos droits et attentes légitimes.

5. COMMUNIQUER VOS INFORMATIONS ET NOTRE RELATION À DES TIERS

Nous communiquons vos données à caractère personnel avec votre consentement si cela est nécessaire pour l’une quelconque des finalités énumérées au paragraphe « Pourquoi utilisons-nous vos données ? ».

5.1 Prestataires

Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel à des prestataires pour l’une quelconque des finalités énumérées au paragraphe « Pourquoi utilisons-nous vos données ? ».

Nos prestataires partenaires doivent se conformer à nos règles de confidentialité des données et de sécurité, et ne sont pas autorisés à utiliser les données à caractère personnel qu’ils reçoivent de notre part à toute autre fin.

5.2 Partenaires commerciaux

Des informations sur vos achats peuvent être communiquées à nos partenaires commerciaux auprès desquels vous avez acheté un produit ou un service, par exemple pour la livraison et pour connaître la disponibilité des produits.

5.3 Autres sociétés du groupe REXEL

Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel à d’autres sociétés du groupe REXEL. Dans ce cas, ces entités agissent pour notre compte et nous demeurons responsables de l’utilisation qu’elles font de vos données à caractère personnel à ces fins. Lorsque vos données à caractère personnel sont transférées en dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse, nous veillons à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour protéger vos données à caractère personnel.

5.4 Autres destinataires

Nous pouvons également communiquer vos données à caractère personnel aux parties suivantes :

 • Autorités judiciaires ou règlementaires
 • Parties prenantes de procédures judiciaires, comme des avocats, demandeurs, défendeurs, etc. pour assurer notre défense ou exercer nos droits légaux

6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous pouvons être amenés à transférer vos données à caractère personnel en dehors de Belgique et de l’Espace économique européen : dans ce cas, nous suivrons la procédure obligatoire pour obtenir les garanties nécessaires afin de sécuriser ce transfert.

7. CONSERVATION DE VOS INFORMATIONS

Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les finalités du traitement. La durée de conservation varie d’un type de données à caractère personnel à l’autre puisqu’elle dépend de :

 • La nécessité pour l’entreprise de conserver les données à caractère personnel
 • Les obligations contractuelles et exigences des partenaires commerciaux
 • Obligations légales (protection des données, assurances, impôts, ressources humaines…)
 • Règles et recommandations publiées par les autorités chargées de la protection des données

Rexel peut conserver certaines données à caractère personnel au-delà de cette durée, par exemple pour régler des litiges et pour les besoins de procédures judiciaires en cours ou anticipées, tenir des registres pour ses services, remplir ses obligations légales et défendre ses droits légaux.

8. SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS

Nous réexaminons régulièrement les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour protéger nos systèmes d’information et de communication, afin de les adapter aux risques que vous encourez et prévenir toute perte, utilisation abusive ou modification non autorisée de vos données à caractère personnel.

Il vous appartient de tenir confidentiel le mot de passe que vous utilisez pour accéder à notre site. Nous ne vous demanderons pas votre mot de passe, sauf pour vous connecter sur notre site.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de préjudice occasionné par l’accès ou l’utilisation de notre site, y compris en cas de virus infectant votre ordinateur ou tout autre dommage matériel.

Si nous faisons le maximum pour veiller à l’exactitude des informations fournies sur notre site, nous ne saurions être tenus responsables en cas d’erreur, d’omission ou de résultat qui pourrait être obtenu, transmis, retransmis ou recueilli en utilisant ces informations.

9. VOS DROITS

Vous pouvez exercer tous les droits conférés aux personnes concernées. Vous disposez des droits suivants :

 • Droit d’accès. Vous avez le droit de savoir si nous détenons des données à caractère personnel vous concernant. Vous avez le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel que nous détenons sur vous, ainsi que d’autres informations sur le traitement de ces données ;
 • Droit de rectification. Vous avez le droit d’obtenir la rectification des données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes, et dans certains cas l’effacement ou la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de prospection ou pour d’autres raisons tenant à votre situation particulière ;
 • Droit d’opposition. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel à certaines fins (par ex. à des fins commerciales) ;
 • Droit à la limitation du traitement. Vous avez le droit de nous demander de limiter notre utilisation de vos données à caractère personnel dans certains cas, par exemple pendant que nous enquêtons sur une réclamation portant sur des données à caractère personnel inexactes (à certaines conditions) ;
 • Droit à l’effacement. Vous pouvez nous demander l’effacement de vos données à caractère personnel (à certaines conditions) ;
 • Droit à la portabilité des données. Le cas échéant, vous avez le droit de recevoir une copie des données à caractère personnel que vous nous avez transmises (dans un format lisible par machine) ou de faire transmettre ces données à une autre société ;
 • Droit de retirer votre consentement. Vous pouvez à tout moment retirer le consentement que vous avez donné pour l’utilisation de vos données à caractère personnel. Cela inclut le consentement à la prospection (Cf. « Pourquoi utilisons-nous vos données ? » au paragraphe « Marketing »).

10. COOKIES

Un cookie est un petit fichier texte placé sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site web. Il sert principalement à recueillir des informations sur votre navigation sur le site et à vous fournir des services personnalisés. Sur votre ordinateur, les cookies sont gérés par votre navigateur Internet.

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer facilement sur notre site et pour certaines fonctions, y compris pour analyser le trafic du site. Les cookies peuvent également vous reconnaître lorsque vous vous connectez à nouveau sur le site, et vous proposer du contenu adapté à vos préférences et centres d’intérêt.

Certains cookies peuvent recueillir des données à caractère personnel, y compris des informations que vous saisissez comme votre nom d’utilisateur, ou lorsqu’ils vous pistent pour vous présenter de la publicité ciblée.

Comme la plupart des sites web, ce site web utilise des cookies qui peuvent être classés dans les catégories suivantes :

 • Cookies strictement nécessaires : il s’agit de cookies essentiels au bon fonctionnement de notre site.
 • Cookies de fonctionnalité : ces cookies servent à optimiser et simplifier votre expérience d’utilisateur. Par exemple, ils peuvent mémoriser vos choix précédents ou votre mot de passe.
 • Cookies analytiques et de performance : ces cookies sont utilisés à des fins internes pour nous aider à vous offrir une meilleure expérience utilisateur par ex. pour évaluer la performance d’un site ou tester différentes interfaces pour le site. Nous faisons souvent appel à des cabinets d’études pour réaliser ces prestations, par conséquent ces cookies peuvent être placés par un tiers.
 • Cookies de ciblage et publicitaires : ces cookies servent à vous présenter du contenu (y compris du contenu publicitaire) personnalisé et intéressant pour vous, et également à évaluer l’efficacité de ce contenu. Ce contenu peut être présenté sur nos sites ou sur des sites tiers. Nous chargeons souvent des prestataires tiers de diffuser ce contenu, par conséquent certains de ces cookies peuvent être placés par un tiers.

Tous les cookies utilisés sur ce site sont détaillés ci-dessous :

COOKIES STRICTEMENT NÉCESSAIRES

Type cookieNom du cookieFonction du cookie
First partyDWRSESSIONIDRequired for the user interaction with the website
First partyLPSID-68341913Used for the chat function on the website
First partyLPVIDUsed for the chat function on the website

COOKIES DE FONCTIONNALITÉ

Type cookieNom du cookieFonction du cookie
Functional__cfduidAvada theme. Datatables cloudflare CDN
Functional_icl_current_languageWPML plugin. Stores the current language
Functional_icl_visitor_lang_jsWPML plugin. Stores the redirected language
Functionalwpml_referer_urlWPML plugin. Stores the last requested URL on the front-end
Functionalwpml_browser_redirect_testWPML plugin. Tests if cookies are enabled
First partyGPSYoutube- Used for storing user preferences and other unspecified purposes
First partyPREFYoutube- Used for storing user preferences and other unspecified purposes
First partyVISITOR_INFO1_LIVEYoutube- Used for storing user preferences and other unspecified purposes
First partyYSCYoutube- Used for storing user preferences and other unspecified purposes

COOKIES ANALYTIQUES ET DE PERFORMANCE

Type cookieNom du cookieFonction du cookie
First party_gaGoogle Analytics. Used to distinguish users and has an expiration of 2-years
First party_gat_UA-12665243-1Google Analytics. Used to throttle requests and has an expiration of 10-minutes
First party_gidGoogle Analytics. Used to distinguish users and has an expiration of 24-hours

COOKIES DE CIBLAGE/PUBLICITAIRES

Type cookieNom du cookieFonction du cookie
   

Vous pouvez modifier vos paramètres de cookies à tout moment. En modifiant les paramètres de votre navigateur Internet (cliquez sur le bouton « Aide » de votre navigateur pour savoir comment procéder), vous pouvez choisir d’être averti à chaque fois qu’un cookie est envoyé, ou tout simplement les refuser, mais dans ce cas, certaines fonctionnalités de notre site ne seront plus accessibles.

La configuration de chaque navigateur est différente. Pour connaître la procédure à suivre dans chaque navigateur, cliquez sur les liens ci-dessous :

– Internet Explorer

– Chrome

– Mozilla Firefox

– Safari

Par ailleurs, n’oubliez pas que si vous utilisez différents ordinateurs à différents endroits, vous devez vérifier que chaque navigateur est configuré selon vos préférences pour les cookies.

11. COMMENT EXERCER VOS DROITS ?

Pour exercer les droits susmentionnés ou obtenir des informations complémentaires sur ces droits, vous pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes :

REXEL BELGIUM SA
BE0437237396
Zuiderlaan 91
1731 Zellik
gdpr@rexel.be

Vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données du groupe REXEL à l’adresse suivante : Rexel Développement, 13 boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris, France, Dataprotection@rexel.com