4

Onze medewerkers zijn ons kapitaal


Het behalen van het certificaat van Top Employer is een mooie bekroning op het werk dat Rexel verricht om mee vorm te geven aan een betere arbeidswereld. Tevens is dit ook een bevestiging dat Rexel de goede richting uitgaat met het HR-beleid, waar de focus wordt gelegd op de ontwikkeling, diversiteit, duurzaamheid en welzijn van de medewerkers.

We laten graag het woord aan Pierre Benoit, CEO Rexel Benelux, Ireland & UK en Johan Naessens, HR Director Rexel Belgium.

Sterke bedrijfscultuur

“Rexel is ontstaan uit fusies van verschillende bedrijven”, begint Johan Naessens. “Oorspronkelijk was er dus nog geen sprake van een echte bedrijfscultuur. Door de sterke visie van onze CEO, Pierre Benoit, en een efficiënt en effectief HR-management, is er nu een gevestigde cultuur in het bedrijf. De oorspronkelijke pijlers, waaronder autonomie, verantwoordelijkheid en teamwork zijn ondertussen vertaald naar onze “Waarden” en naar een heel concrete en realistische Employee Value Proposition, verankerd in de hele organisatie.”

Onze medewerkers zijn ons kapitaal

“Aangezien onze medewerkers ons kapitaal zijn, is het belangrijk om naar hen te luisteren en daarom vragen we hen regelmatig naar hun mening via tevredenheidsenquêtes, luisteren we naar hen en informeren we hen zoals we dat ook bij Covid 19 hebben gedaan”, vervolgen Pierre Benoit en Johan Naessens. “De identificatie met het bedrijf en de inzet van onze werknemers zijn belangrijke elementen om in de gaten te houden. Georganiseerde enquêtes leiden automatisch tot het bijsturen van acties.”

Employer of choice

“De resultaten van onze enquêtes bevestigen enerzijds dat we een goede werkgever zijn dankzij onze visie, ons engagement, ons welzijn, ons teamwork, onze arbeidstevredenheid en carrièremogelijkheden, onze permanente opleiding, onze open en constructieve communicatie, onze beschikbaarheid en ons familiaal karakter”, gaat Johan Naessens verder. “Anderzijds hebben we uit de externe audit van het Top Employer-programma de bevestiging gekregen dat ons HR-beleid en onze HR-processen goed werken en er echt toe bijdragen dat Rexel een aantrekkelijke werkgever is. Het stelt ons ook in staat om ons via best practices te gaan positioneren en bij te dragen tot verdere verbetering.”

De loopbaan die bij jou past

Rexel tracht een passend antwoord te geven op de schaarste van de gezochte technische en commerciële profielen. “We geven maximale prioriteit aan interne mobiliteit, die nu al tussen 35 à 45% ligt. Door aangepaste opleidingen zorgen we ervoor dat onze medewerkers zich kunnen aanpassen aan de noden van een snel veranderend bedrijf,” voegt Johan Naessens eraan toe. “Wij bieden het kader en de werknemer vult het in. Dit kader kan bestaan uit verschillende trajecten, waaronder een zeer breed scala aan trainingen en workshops, via een externe coach, maar ook via tal van online leermogelijkheden die toegankelijk zijn op ons eigen Rexel Academy platform. Onze medewerkers nemen het roer van een carrière met impact zelf in handen.”

Ambassadeur voor een duurzame toekomst

Rexel zet zich sterk in voor duurzame ontwikkeling. Intern bekijkt Rexel al wat het kan doen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Door zijn processen zoveel mogelijk te digitaliseren, actie te ondernemen op het gebied van afvalverwerking en -terugwinning, afval te verminderen en vervolgens innovatieve en klimaatvriendelijke producten aan te bieden. “Wij promoten resoluut productengamma’s die weinig energie verbruiken en houden vast aan hernieuwbare energiebronnen. Onze purpose, ons engagement bestaat erin om samen met onze medewerkers een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van onze planeet,” zegt Pierre Benoit.

Groei en welzijn

“Deze certificering moedigt ons verder aan te investeren in een betere werkomgeving en het welzijn van onze werknemers”, besluiten Pierre Benoit en Johan Naessens.