4
Goujon – Evere

CO2 gestuurd ventilatie-systeem in 35 nieuwbouwflats

Een goede kwaliteit van de binnenlucht garanderen en bijkomend de energie-efficiëntie optimaliseren. Deze eisen werden ingevuld door de HRC-350/450-Ventiflow oplossing van Atlantic/Ventiline. Installateur Batimelec zette samen met Rexel zijn schouders onder de levering en plaatsing van een dergelijk systeem in 35 nieuwe flats.

Maxime Daeseleire van Batimelec nam contact op met Rexel voor de installatie van een ventilatiesysteem met dubbele stroom in 35 verschillende appartementen. Dat ventilatiesysteem diende bijkomend CO2-gestuurd te zijn om de gewenste luchtkwaliteit te garanderen.

De HRC-350/450-Ventiflow met CO2 beantwoordde op het vlak van techniek en sturing perfect aan de verwachtingen van het studiebureau en de architect.

Via dit toestel wordt er enkel geventileerd wanneer er een te hoog CO2-niveau wordt gedetecteerd. Het toestel komt in actie wanneer de bewoners thuis zijn om ze te voorzien van de nodige verse lucht. Bij afwezigheid draait het systeem op een minimumniveau. In Brussel dient er ook rekening gehouden te worden met het feit dat de energiezuinigheid van de elektrische toestellen zo laag mogelijk dient te zijn. De reductiefactor van de CO2 gestuurde installatie voor de berekening van de energiezuinigheid is dan weer positief voor het elektriciteitsverbruik. In combinatie met een hoge warmteterugwinning heeft een ventilatiesysteem D met een CO2-sturing een zeer hoge impact op het energielabel van de woning.

Nauwe samenwerking

In samenspraak met Batimelec werden de ontwerpspecificaties van het ventilatiesysteem opgesteld en de juiste toestellen geselecteerd. De calculatieafdeling maakte de verschillende uitvoeringsplannen klaar zodat het project vlot kon worden uitgevoerd met zekerheid dat het plaatje klopte. Rexel zorgde eveneens voor alle bijkomende elektrische componenten. Via regelmatige werfbezoeken hebben we er samen voor gezorgd dat alles ter plaatse vlot verliep en het project tijdig kon worden opgeleverd.

Betrokken bij het project Goujon in Evere:

  • Installateur: Batimelec
  • Fabrikant: Atlantic/Ventiline – www.ventiline.be
  • Rexel: Cédric Taton en Jonathan Rousseau

Download hier de technische fiche