4

RZB
Als het tijd wordt om te gaan…

Lichtbronnen die te veel elektriciteit verbruiken of kwik bevatten, moeten van de markt verdwijnen. De gloeilamp heeft al een begin gemaakt. Halogeenlampen, compacte TL-lampen en TL-lampen zullen volgen.

De verordening inzake ecologisch ontwerp (EU) 2019/2020 – ook bekend als de ‚Single Lighting Regulation‘ (S LR) – die in december 2019 is gepubliceerd, vormt de rechtsgrondslag op grond waarvan lampen en verlichtingsarmaturen die niet aan de minimale efficiëntienormen voldoen, niet langer op de markt mogen worden gebracht.

De EU streeft naar een totale energiebesparing van 260 TWh tegen 2030. Verlichting alleen al zou goed zijn voor ongeveer 16 % hiervan.

De vernieuwing van de verlichtingstechniek levert dus een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de EU – door in plaats van energieverslindende lampen in te zetten op LED-technologie als spaarzaam alternatief. Duurzame LED-armaturen scoren vooral door hun beduidend lagere energieverbruik en langere levensduur, wat op lange termijn energie, grondstoffen en kosten bespaart.

Daarom heeft RZB een catalogus gemaakt met alle RZB-producten die fluorescentielampen (TC, TL5 en TL8) vervangen, wat energiebesparing oplevert. Deze energiebesparing wordt voor alle voorgestelde alternatieven uitgedrukt in kwh en in procenten.

Deel dit bericht:
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email