Onze engagementen

Een betere en duurzamere toekomst

Rexel neemt zijn verantwoordelijkheid als bedrijf en als werkgever. Daarom engageren wij ons zowel op sociaal als op ecologisch vlak en werken we actief aan een betere en duurzame toekomst.

Onze ecologische engagementen

Als verantwoorde partner trachten we zo ecologisch mogelijk te ondernemen. We werden hiervoor begin dit jaar bekroond als één van de duurzaamste ondernemingen wereldwijd.
Deze duurzame aanpak geldt niet alleen voor ons productaanbod. Minder verspilling van papier en karton met als doel volledig “paperless” te gaan werken in 2023 is één van de basisdoelstellingen in onze strategie. 
Het groeperen van leveringen en groener transport zal onze CO2-uitstoot verder doen reduceren. Ook de investeringen die we doen op digitaal vlak zullen een steentje bijdragen aan de impact op het milieu: geen gedrukte leverbonnen meer, enkel nog digitale facturatie, invoering van elektronische scanningssystemen, …

Onze economische engagementen

We bekijken samen met de klant de meest aangewezen en economische oplossing voor zijn project. We bieden een antwoord op vragen, zoals:

  • “Wat betekent de integratie van automatisatie voor uw bedrijf?”
  • “Wat is de meest rendabele verlichtingsoplossing?”
  • “Wat is het rendement en op welke termijn bij het plaatsen van een thuisbatterij?”


We assisteren u hierbij graag en stellen alles in het teken van uw ROI (Return On Investment): wat is de terugverdientijd van uw investering?

Onze sociale engagementen

Sinds 2013 steunt Rexel zowel Kom op Tegen Kanker voor Vlaanderen als Télévie voor Wallonië om allen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben of getroffen zijn door kanker een hart onder de riem te steken. Ook tijdens de Warmste Week dragen wij ons steentje bij.

De zware overstromingen die deze zomer ons land getroffen hadden, lieten niemand onberoerd. Als nationale, maar eveneens lokale, economische speler konden we niet blijven toekijken zonder iets te ondernemen. Daarom schonk Rexel 150 nieuwe huishoudtoestellen aan de sociale huisvestingsmaatschappij, Logivesdre.