3

Aangepast AREI voor de installatie van laadinrichtingen

De huidige veiligheidsmaatregelen voor de installatie van vaste conductieve laadinrichtingen voor elektrische wegvoertuigen of de vervanging ervan zijn aangevuld met nieuwe bepalingen.

Die bepalingen betreffen laadinrichtingen die geïnstalleerd zijn in particuliere woningen, bedrijven en openbare ruimten. Ze zijn opgenomen in een nieuw Hoofdstuk 7.22 Voeding van elektrische wegvoertuigen in Boek 1 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) tot vaststelling van de veiligheidsmaatregelen voor de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De nieuwe bepalingen zijn gebaseerd op de internationale norm IEC 60364-7-722 Low-voltage electrical installations – Part 7-722: Requirements for special installations or locations – Supplies for electric vehicles.

De volgende belangrijke bepalingen zijn opgenomen:

  • Een exclusief toegekende stroombaan wordt voorzien per verbindingspunt voor een elektrisch voertuig ; dus elk verbindingspunt heeft zijn eigen actieve bescherming tegen onrechtstreekse aanraking en tegen overstroom.
  • Bij een isolatiefout wordt er steeds rekening gehouden met een gevaarlijke gelijkstroomcomponent (> 6mA).
  • Actieve beschermingstoestellen tegen onrechtstreekse aanraking worden voorzien hetzij in de vaste stroomopwaartse elektrische installatie, hetzij in de laadinrichting of een combinatie van beide.
  • Bescherming voorzien tegen mechanische belastingen veroorzaakt door elke redelijkerwijs te verwachten aanrijding wordt voorzien.
  • De laadinrichtingen ondergebracht in een gemeenschappelijke parkeerplaats in een gebouw worden voorzien van een elektrische noodonderbreking, behalve wanneer ze deel uitmaken van de elektrische installatie van een wooneenheid. Bediening van de noodonderbreking wordt voorzien voor de brandweer aan elke voertuigeninrit tot de gemeenschappelijke parkeerplaats.
  • Bij de mogelijkheid tot terugleveren van elektrische energie worden de nodige waarschuwingen aangebracht op de laadinrichting(en) en het (de) schakel- en verdeelbord(en) die erdoor kunnen gevoed worden.

 

Bron: Volta

Partagez ce message:
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email