4

Wijzigingen AREI voor huishoudelijke installaties

Nieuw KB van toepassing vanaf 1 juni 2023 

De belangrijkste wettelijke voorschriften rond (huishoudelijke) elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).  

Het AREI van 2023 

De eerste versie van het AREI kwam er na een koninklijk besluit van 10 maart 1981. In 2019 volgde een belangrijke update die van toepassing was vanaf 1 juni 2020 en recent – K.B. van 5 maart 2023 – volgde de huidige versie van het AREI. De wijzigingen die daarin opgenomen zijn, gelden sinds 1 juni 2023 en situeren zich op verschillende vlakken.  

Rexel Talks over de aanpassingen in het AREI van 2023 

Tom Cauwelier, Teamlead Building van Vinçotte, en Timothy de Coninck, Energy Distribution Specialist bij Rexel Belgium, buigen zich over het nieuwe AREI in de meest recente ‘Rexel Talks’-podcast. Ze geven antwoorden op vragen die zich na het lezen van de wettelijke bepalingen eventueel nog stellen.  

  • Wanneer moet het volgende periodieke controlebezoek van bestaande elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel plaatsvinden? 
  • Wat verstaat men in het meest recente AREI onder ‘huishoudelijke installatie’?  
  • Heeft de nieuwe configuratie van de differentieelstroombeschermingsinrichting – het woord ‘differentieel’ bestaat niet meer – gevolgen?   
  • Zijn er nog termen en definities gewijzigd in de AREI-wetgeving van 2023? 
  • Welke nieuwe symbolen komen in het ééndraad- en situatieschema van huishoudelijke installaties, en klopt het dat een eigenaar de schema’s vanaf nu niet langer hoeft te ondertekenen? 
  • Wat met de regels rond alle kabels ten behoeve van communicatie- en informatietechnologie?  

Wegwijs in de AREI-voorschriften van 2023 

Het doel van het AREI blijft ook na de aanpassingen van 2023 om de veiligheid te garanderen en de wetgeving is van toepassing op zowel nieuwe huishoudelijke installaties als bestaande. Men maakt onderscheid tussen bestaande, oude elektrische installaties en elektrische installaties die vallen onder het oude AREI.  

Bekijk en/of beluister de podcast hier. Wie liever alles rustig naleest, kan hieronder ook de nodige info vinden.  

Zijn er nog vragen over het nieuwe AREI? Contacteer onze experts. Wij staan voor je klaar om de puntjes op de i te zetten of je verder wegwijs te maken.  

Het nieuw koninklijk besluit waarin delen gewijzigd zijn van de boeken 1, 2 en 3 van het AREI (huishoudelijke installaties, gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel, …) werd gepubliceerd. Deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 juni 2023.

We hebben de belangrijkste informatie hieronder samengevat. Als je het besluit in zijn geheel wilt raadplegen, kan dat op de website van het Belgisch Staatsblad.

Gemeenschappelijke delen vallen niet meer onder de reglementering voor huishoudelijke installaties

De gemeenschappelijke delen van een wooncomplex zijn de ruimten van een wooncomplex anders dan de wooneenheden en de technische ruimten, zoals gangen, trappenhuizen, tuinen, parkeerplaatsen enz. Het gevolg hiervan is dat de periodiciteit van de controlebezoeken 5 jaar wordt in plaats van 25 jaar nu. Nochtans blijven sommige veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties van toepassing, zoals de schema’s, plannen en documenten, de markering van de verdeel- en schakelborden, de waarde van de aardverbinding, de bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, de afwijkende beschikkingen.

De grafische symbolen op de plannen zijn gewijzigd

Veel symbolen zijn toegevoegd, maar sommige zijn ook gewijzigd. Hieronder volgt een overzicht van deze wijzigingen:

1. De brandreactie klassen van kabels (Eca, Cca)

2. Type beveiliging (smeltzekering gL, gG, aR), vermogensschakelaar (B, C, D)) en type en stroomsterkte van de differentieelstroombeschermingsinrichting

3. Bewegingssensor en schakelaar/contactdozen geïnstalleerd in een verdeel/schakelbord

4. Laadinrichting voor elektrische voertuigen, transformator en FV-paneel

5. Gelijkrichter, omvormer en hakker

6. Domotica

Meer vrijheid in het gebruik van symbolen en de mogelijkheid om een meerdraadsschema op te stellen

Indien er geen geregistreerd symbool bestaat, mag op het ééndraadsschema en positieplannen van een elektrische huishoudelijke installatie elk ander duidelijk herkenbaar symbool worden gebruikt dat in de legenda van de ééndraadsschema en positieplannen is omschreven. Bovendien mag, indien nodig, een meerdraadsschema worden opgesteld.

Geen handtekeningen meer van de eigenaar op schema’s en plannen om de digitale overdracht van de installateur naar de inspecteur vlotter te laten verlopen

In de meeste gevallen wist de eigenaar niet wat hij ondertekende en had de handtekening dus weinig zin.

De opslag van documenten in een databank door de erkende organismen gedurende 30 jaar is vervangen door 5 jaar

De eigenaar, beheerder of exploitant van de elektrische installatie kan bij het bevoegde erkende organisme een exemplaar van het keuringsverslag, het ondertekende ééndraadsschema en positieplannen aanvragen. Voor de afgifte van een kopie van het keuringsverslag, de ondertekende ééndraadsschema en positieplannen kan een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door de erkende instantie wordt vastgesteld. De in rekening gebrachte vergoeding voor de afgifte van de kopie mag in geen geval hoger zijn dan de kostprijs van een keuring.

 

Beveiligingen volgens aardweerstand Aardweerstand <= 30 Ohm

Aardweerstand >30 Ohm

Toevoeging van kleine kabeldoorsneden voor de maximale nominale stroom

Maximale toegelaten verstorende gelijkstroom componenten voor differentieelstroombeschermingsinrichting 

Ter voorbereiding op de evolutie van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen zal de toegestane gelijkstroom componenten niet langer 6mA bedragen, maar afhankelijk zijn van de maximale toegelaten verstorende gelijkstroom component van de geïnstalleerde differentieelstroombeschermingsinrichting. Naar verwachting zullen sommige differentieelstroombeschermingsinrichtingen in de toekomst een hogere maximale toegelaten verstorende gelijkstroom component toelaten. Daarom zal het toegestaan zijn om zich te baseren op de concordantietabellen van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen van dezelfde fabrikant. Er zijn al fabrikanten die dit systeem aanbieden om differentieelstroombeschermingsinrichtingen van het type A vóór type B te kunnen installeren. 

Opheffing van de afwijking voor het type AC en niet-verzegelde differentieelstroombeschermingsinrichting 

Voorheen was het voor bestaande installaties van vóór 1987 toegestaan een type AC of een niet-verzegeld differentieelstroombeschermingsinrichting te behouden. Dit is nu verboden, alleen de volgende afwijkingen blijven bestaan: 

Differentieelstroombeschermingsinrichting waarvan de uitschakelfunctie wordt verzekerd door een algemene uitschakelinrichting die in het hoofdschakelbord en vóór de aardlekschakelaar is geïnstalleerd, voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse vóór 2 juli 2003 heeft plaatsgevonden 

Differentieelstroombeschermingsinrichting met een nominale stroomsterkte van minder dan 40 A voor elektrische installaties waarvan de uitvoering op de bouwplaats vóór 16 september 1991 is begonnen; 

Differentieelstroombeschermingsinrichting met een nominale stroomsterkte van minder dan 40 A die niet zijn voorzien van de specifieke markering “3000 A, 22,5 kA²s”, voor elektrische installaties waarvan met de uitvoering ter plaatse is begonnen vóór 7 mei 2000 of die voldoen aan NBN 819/ed. 1 (1970-07). 

Overgangsperiode en afwijkingen

Nieuwe installaties

Voor projecten of werken in uitvoering op 1 juni met een conformiteitskeuring vanaf 1 juni is er een afwijkingsbepaling voor differentieelstroombeschermingsinrichtingen. Het is aan de aanvrager van de keuring om dit te melden aan de Erkende Organisme, die dit op het keuringsverslag vermeldt. De eigenaar, beheerder of exploitant van de elektrische installatie moet dit ten allen tijde kunnen aantonen bij een eventuele inspectie door de bevoegde instantie.

Keuring van de gemeenschappelijke delen van een wooncomplex vóór 1 juni 2023

Voor de op 1 juni bestaande gemeenschappelijke delen van een wooncomplex is het laatste keuringsverslag gezaghebbend.

Is de elektrische installatie bijvoorbeeld in januari 2023 positief gekeurd, dan is de volgende keuring dus in 2048. Bij deze volgende keuring worden de nieuwe bepalingen en de nieuwe periodiciteit toegepast.

Indien de elektrische installatie negatief werd gekeurd, bijvoorbeeld in januari 2023 (periodieke keuring), is de volgende keuring uiterlijk in januari 2024 om na te gaan of de inbreuken verdwenen zijn. Vanaf dan geldt de nieuwe periodiciteit, dus om de 5 jaar.

Keuring van een huishoudelijke installatie vóór 1 juni 2023

Als de elektrische installatie bijvoorbeeld in januari 2023 positief is gekeurd, zal de volgende keuring in 2048 plaatsvinden. Bij deze volgende keuring worden de nieuwe bepalingen toegepast.

Indien de elektrische installatie negatief werd gekeurd, bijvoorbeeld in januari 2023 (periodieke keuring), zal de volgende keuring uiterlijk in januari 2024 plaatsvinden om na te gaan of de in het keuringsverslag vermelde inbreuken verdwenen zijn. De periodiciteit blijft 25 jaar.

Wijzigingen of uitbreidingen van een elektrische installatie

Deze worden gekeurd op basis van de voorschriften die van kracht zijn op het ogenblik van de keuring, behoudens eventuele afwijkingen bij wijzigingen of uitbreidingen (bv. de differentieelstroombeschermingsinrichtingen voor niet belangrijke wijzigingen of uitbreidingen).

Voorbeeld van een ééndraadsschema:

Voorbeeld van een positieplan:

Bron: Techlink