laadnetwerk Benelux

Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux, vindt vandaag in Den Haag een grote drielandenconferentie plaats. Het doel is om de Benelux om te vormen tot één Zero Emissie regio. Ministers van België, Nederland en Luxemburg ondertekenden een Politieke Verklaring om het voor bestuurders van elektrische voertuigen makkelijker te maken hun voertuig op te laden en daarvoor te betalen binnen de Benelux-landen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Samen willen we ervoor zorgen dat elektrisch rijden niet stopt aan de grenzen.’

Nog te vaak vormen landsgrenzen echte barrières en is het voor bestuurders van e-voertuigen moeilijk om in het buitenland de juiste informatie te vinden over de locatie, beschikbaarheid en kostprijs van laadpunten. Bovendien kunnen de elektrische rijders over de grens nog niet bij alle laadpunten betalen met de laadpas of app die zij in hun eigen land gebruiken. Met als gevolg dat de reikwijdte van e-wagens gevoelsmatig beperkt blijft.

Vandaag tekenden Nederlands staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, Waals minister van Energie Jean-Luc Crucke (vertegenwoordigd) en Luxemburgs staatssecretaris van Duurzame ontwikkeling en Infrastructuur Camille Gira een verklaring om grenzeloos elektrisch rijden te stimuleren in onze drie landen.

In de Benelux bevinden zich maar liefst een vierde van alle plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen, en bijna een derde van alle oplaadpunten in de Europese Unie. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘We zijn met de Benelux koploper in elektrisch rijden, maar het kan nog veel beter. Om een verdere doorbraak van elektrische wagens te realiseren, is een grensoverschrijdend netwerk van laadpunten noodzakelijk.’

Samenwerking overheid en bedrijfsleven              

Om dit te bereiken is vooral samenwerking tussen laadaanbieders noodzakelijk. De ministers moedigen daarom de laadaanbieders aan om hun laadpunten en diensten in de Benelux aan elkaar te koppelen en voor iedereen eenvoudig toegankelijk te maken. Dit moet ertoe leiden dat rijders in het buitenland met hun eigen laadpas of app kunnen betalen voor een laadsessie. Ook moet werk gemaakt worden van ‘real time’ informatie over locatie en beschikbaarheid van laadstations.

De sectororganisaties voor aanbieders van laaddiensten ‘Open Chargepoint Belgium’ (BE), eViolin (NL) en Chargy (LU) drukten ook hun engagement uit en ondertekenden hiervoor een letter of intent.

Met deze overeenkomst willen wij binnen de Benelux één laadnetwerk creëren dat voor iedereen overal toegankelijk is. Net zoals dat vandaag het geval is voor benzine- of dieselwagens’, besluit Bart Tommelein.

Bron: www.tommelein.com