enerpedia

Sinds 2007 bundelen dertien Vlaamse landbouwproefcentra via de Enerpedia-website hun kennis om landbouwbedrijven te sensibiliseren en te adviseren rond efficiënt energiegebruik. Het ultieme doel: de energie- en klimaatprestaties van de landbouwsector verbeteren. De samenwerking is dit jaar tien jaar oud en krijgt een nieuwe ondersteuning vanuit het Vlaams Klimaatfonds. “Via rendabiliteitsstudies zoeken we uit welke technologieën rendabel zijn in de huidige land- en tuinbouwpraktijk”, aldus Willem Boeve van Inagro.

Al sinds 2007 kunnen land- en tuinbouwers terecht op enerpedia.be met al hun vragen rond energiebesparing en hernieuwbare energie. De website werd destijds opgericht als een platform waarin verschillende kennis- en praktijkcentra hun expertise rond energie in land- en tuinbouw bundelen en uitwisselen. In 2014 ging Enerpedia verder met ondersteuning van het Vlaams Klimaatfonds. Innovatiesteunpunt en hogeschool Thomas More vervoegden het consortium. Onderzoekscentrum Inagro, coördinator van het project, laat nu weten dat het project nieuwe financiering van het Vlaams Klimaatfonds beet heeft en dus een vervolg krijgt.

Naast Inagro delen nog twaalf andere partners hun expertise in Enerpedia: het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de Hooibeekhoeve, het Innovatiesteunpunt, Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Proefcentrum voor de Groenteteelt (PSKW), Proefbedrijf Pluimveehouderij, Thomas More hogeschool, het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) en de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW). Samen dekken ze nagenoeg de volledige landbouwsector.

“Enerpedia heeft intussen heel wat naambekendheid opgebouwd”, aldus Willem Boeve van Inagro. “Dat bewijzen de bezoekerscijfers van de website en de vele vragen die we ontvangen van land- en tuinbouwers.” De nadruk van het nieuwe project ligt op advies rond drie thema’s: energiebesparing, energieproductie en energiegewassen. Land- en tuinbouwbedrijven krijgen begeleiding bij de keuze, dimensionering, implementatie en nazorg van investeringen. Gedurende het volledige traject treedt Enerpedia op als onafhankelijke adviseur.

Om een grote impact te hebben, willen de partners zo veel mogelijk bedrijven bereiken en overtuigen. De loketfunctie speelt daarbij een belangrijke rol. Op de website vinden land- en tuinbouwers energietoepassingen binnen diverse takken van de sector, zoals glastuinbouw, varkenshouderij en witloof. Naast elk thema staan de contactgegevens van een expert bij één van de deelnemende partners. Zo kunnen geïnteresseerden gemakkelijk gerichte vragen stellen aan de juiste persoon. Daarnaast kunnen land- en tuinbouwers zich ook inschrijven op het tweemaandelijkse e-zine en worden er studiedagen georganiseerd.

Op vraag van het Vlaams Klimaatfonds brengen de projectpartners energietechnieken in kaart die de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. “Via rendabiliteitsstudies zoeken we uit welke technologieën rendabel zijn in de huidige land- en tuinbouwpraktijk”, aldus nog Boeve. “We gaan ook na wat het effect ervan is op de uitstoot van broeikasgassen. We doen geen bijkomend onderzoek, maar leggen de bestaande kennis van de verschillende partners naast elkaar om er kengetallen uit te halen. De rapporten bezorgen we aan de bevoegde overheden en dienen als basis voor het verdere beleid.”

Bron: Vlaams infocentrum land- en tuinbouw