De zonnekaart toont het zonnepotentieel van elk van de meer dan 2,5 miljoen gebouwen in Vlaanderen. 

Het Vlaams Energieagentschap nam het initiatief voor de zonnekaart en ging daarvoor begin 2016  met Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) aan de slag. Zij hadden al heel wat expertise en een hard- en software systeem uitgebouwd binnen hun samenwerkingsverband de ‘Beeldverwerkingsketen (BVK)’. Voor de zonnekaart berekenden Informatie Vlaanderen en VITO met een grote nauwkeurigheid hoeveel zon op elk dak instraalt.

Bekijk je dak en je winst op www.energiesparen.be/zonnekaart

Bekijk hieronder hoe de zonnekaart tot stand is gekomen: