Op vrijdag 5 juni keurde de Vlaamse regering een eerste maal enkele wijzigingen goed over de REG-premies vanaf 2021, waaronder die voor warmtepompen. Dit wijzigingsbesluit ligt nu voor advies bij de Raad van State alvorens het finaal worden goedgekeurd.

Kader

Sinds 2016 zijn er REG-premies voor nieuw geplaatste warmtepompen in woningen, wooneenheden of woongebouwen die vóór 1 januari 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 1 januari 2014.

Wijzigingen premies warmtepomp(boiler)

Verhoging premie warmtepompboiler gekoppeld aan een bijkomende voorwaarde met betrekking tot thermische opslag.
De premie voor een warmtepompboiler werd ingevoerd in 2019 met een jaarlijks afbouwscenario. Wij leverden een nota aan het VEA en het kabinet om de premie voor een warmtepompboiler niet verder te laten dalen indien deze gekoppeld is aan thermische opslag. De principes van ons voorstel werden volledig overgenomen in dit besluit, maar het bedrag is lager dan wat wij voorstelden.

Vanaf 2021 zal de premie op €300 behouden worden in plaats van de geplande verlaging naar €200. Dit wordt gekoppeld aan de bijkomende voorwaarde dat de warmtepomp beschikt over een regeling om de warm watertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen. Concreet kan het setpoint dat standaard bijvoorbeeld 48°C is, verhoogd worden naar een hoger setpoint dat men vooraf kan installeren, bijvoorbeeld 60°C. Wanneer de warmtepompboiler een extern signaal krijgt bijvoorbeeld van PV of een energy management system, schakelt deze over op dit hoger setpoint. Het overgrote deel van de warmtepompboilers die op de Belgische markt beschikbaar zijn, voldoet aan deze voorwaarde.

Toelaten combinatie warmtepompboiler en lucht/luchtwarmtepomp
Bij de invoering van de premie voor de warmtepompboiler, kwam de warmtepompboiler niet in aanmerking voor een premie als er al een premie werd gegeven voor een warmtepomp. De reden was dat warmtepompen ook zelf kunnen instaan voor de productie van sanitair warm water. Maar aangezien een lucht/luchtwarmtepomp nooit kan instaan voor sanitair warm water, is dit aangepast. Wie al een premie kreeg voor een lucht/luchtwarmtepomp, kan dus wel aanspraak maken op een premie voor een warmtepompboiler.

Andere wijzigingen premies verwarming

In het regeerakkoord staat dat “wanneer er een aardgasnet in de straat ligt, mag vanaf 2021 een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden”. Op basis hiervan wijzigt men volgende zaken:

  • Afschaffing premie voor condensatieketels op stookolie voor beschermde afnemers
  • Verhoging premie voor condensatieketels voor de prioritaire doelgroep van de energieleningen die overschakelen van stookolie naar aard-, butaan- of propaangas tot €2500 met een max. van 50% van het factuurbedrag (incl. BTW). Uiteraard hebben wij onze bezwaren hierover in het belang van de transitie naar duurzame verwarming heel duidelijk gemaakt, maar deze heeft het kabinet van Minister Demir naast zich neergelegd.
  • Verlenging van de geldigheidsduur van de in aanmerking komende facturen voor een premie tot 2 jaar (momenteel 1 jaar) op het moment van aanvraag

Volgende stappen

Dit wijzigingsbesluit moet nog finaal goedgekeurd worden, waarna het in werking treedt vanaf 2021. Om eindklanten te helpen bij het kiezen van een warmtepompboiler die over de regeling voor sturing beschikt, kan een lijst worden opgesteld met de warmtepompboilers die hieraan voldoen. Die lijst met toestellen en logo’s (onder andere SG ready logo, PV ready logo) die aangeven dat de warmtepompboiler aan deze voorwaarde voldoet, kunnen WPP, VEA en Fluvius als hulpmiddel voor de eindklanten publiceren op hun websites.

Bron: Warmtepomp Platform / Techlink