Rexel werkt samen met IMEC & ENERGYVILLE om kwaliteitscontroles uit te voeren op fotovoltaïsche panelen.

Imec, één van de grootste onderzoekcentra wereldwijd in het domein van nano-elektronica en digitale technologie met sterke specialisatie in photovoltaics als partner in EnergyVille, werkt sinds januari 2020 met Rexel samen om controles uit te voeren op de kwaliteit van onze zonnepanelen.

Nieuwe types panelen worden uitvoerig getest voor wij deze in het gamma opnemen. Om te vermijden dat we Golden Samples zouden ontvangen, zetten wij deze tests voort op onze stock. Elke maand laten wij, steekproefsgewijs, zonnepanelen uit onze stock testen door deze onafhankelijke partij.

Welke testen zal imec/EnergyVille uitvoeren :

Flash test:

Uitvoeren van een Flash test bij de standard test conditions, een vastgelegde norm voor deze test (25°C, 1000 W/m², AM1.5G). Deze waarde wordt vergeleken met de peak power van de datasheet en de flash test van de leverancier.

Micro crack test:

Electro-luminescence foto van het paneel die micro cracks in cellen zichtbaar maakt. Daaruit volgt een advies van imec/Energyville in welke mate dat deze impact hebben op het vermogen of op zichtbare scheuren.

Kleurverschil test:

De reflectie van het blauwe spectrum wordt gemeten op 5 willekeurige punten op het paneel. De meting gaat door op verschillende cellen en steeds op een andere plaats van de cel. Daarna worden deze vergeleken met elkaar om dambordpatronen vast te stellen.

Kleur test:

De gemiddelde waarde van deze 5 metingen wordt bekeken om kleurverschillen tussen panelen in dezelfde reeks te detecteren en de consistentie van de kleur op termijn te monitoren.

Voor vragen omtrent deze controles of voor uw PV-projecten, kunt u steeds terecht bij één van onze specialisten.