Eind 2018 leek de PV markt op basis van voorlopige cijfers maar licht gegroeid te zijn in 2018. Het Vlaams Energieagentschap heeft nu nieuwe cijfers voor 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt een groei met 211 MW* in 2018, wat een stuk beter is dan de eerdere inschatting van 198 MW.

Kader
Het Vlaams Energieagentschap publiceert op regelmatige basis een update van het geïnstalleerd PV vermogen op https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/zonnepanelen. Eind 2018 waren de cijfers tot 30 november 2018 bekend. Uit een extrapolatie tot eind 2018 bleek dat er 198 MW zou bijgekomen zijn in 2018. Nu publiceerde het VEA een update van deze cijfers.

Update
Nieuw gepubliceerd vermogen doorloopt een bepaalde procedure waardoor de publicatie van de data telkens met vertraging gebeurt. Daardoor zijn de data op het eind van het jaar nooit volledig voor dat jaar. Nu publiceerde het Vlaams Energieagentschap nieuwe data voor 2018 waaruit een groei met 211,54 MW blijkt. Van de 211,54 MW is 86% (of 182,8 MW) kleiner dan 10 kVA. Volgens Minister van Energie, Lydia Peeters zou er zelfs uiteindelijk nog 20 MW kunnen bijkomen. Daarmee zouden we dan landen op 231 MW voor 2018.
De belangrijkste nieuwe vaststelling is dat de residentiële markt in 2018 wel degelijk verder groeide. De eerder gevreesde afkoeling onder invloed van de onzekerheid over de digitale meter manifesteert zich niet meteen. Daarnaast blijft het zo dat de middelgrote projecten van 250-750 kW in 2018 een opvallende remonte noteren. Meer detail vindt u op de grafieken in bijlage.

Doelstellingen
Eind 2018 was er in Vlaanderen een totaal PV vermogen van 2750 MW. Om de doelstellingen van 3700 MW PV vermogen in 2020 te halen zou er in 2019 en 2020 telkens 475 MW moeten bijkomen. Dit is heel ambitieus maar mogelijk. We zagen een dergelijke sterke toename al in de jaren 2009 – 2012. Om de doelstellingen voor 2030 te halen zou er vanaf 2020 jaarlijks 300 MW aan PV vermogen moeten bijkomen. Een grafische voorstelling van de doelstellingen en het pad vindt u in bijlage.

Volgende stappen
Van zodra het VEA zijn cijfers opnieuw actualiseert brengen wij u op de hoogte.

*Het vermogen in deze nieuwsflits is het AC vermogen van de omvormers, dat is ook wat het VEA gebruikt in het OT rapport en de statistieken.

Bron: PV Vlaanderen / Techlink