Voor het brandreactiegedrag van kabels bestaat de geharmoniseerde norm NBN EN 50575:2014/A1:2016. Vanaf 1 juli 2017 is het de enige geharmoniseerde norm en bijgevolg zullen kabelfabrikanten deze norm gebruiken voor hun kabels die onder de CPR vallen.

Sinds 2011 is de Europese verordening voor bouwproducten (CPR) van kracht in de uniale markt. “Europa wil zo een minimumkwaliteit waarborgen”, zegt Danny Hermans, Coördinator technologie & regelgeving bij Volta. “De CPR geldt o.a. voor energiekabels, stuurstroomkabels en datakabels die vast geïnstalleerd zijn in bouwkundige en civieltechnische werken. In de CPR staan 7 fundamentele eisen voor bouwwerken. Hieronder vinden we brandveiligheid waaronder de brandreactie van kabels (verspreiding van de brand en het ontstaan van giftige rook beperken) en de branddetectiesystemen (een brand snel detecteren).”

Welke gevolgen heeft dat voor installateurs en consumenten?

  • Voor installateurs en consumenten staan er geen eisen in de CPR.
  • Kabels die al in de handel gebracht zijn voor 1 juli 2017 en voldoen aan de CPR mogen verder geïnstalleerd worden.
  • Installateurs zullen geconfronteerd worden met de brandreactieklassen van kabels volgens de NBN EN 50575:2014/A1:2016.
  • Kabels kunnen duurder worden.
  • Het AREI zal moeten aangepast worden rekening houdend met de brandreactieklassen uit de geharmoniseerde norm. Momenteel is er een omzettingstabel beschikbaar:
Brandgedragklasse volgens artikel 104 van het AREI     Brandgedragklasse volgens NBN EN 50575:2014/A1:2016
F1
Eca of > Eca
F2
Cca of > Cca
SA
a1
SD
s1

Welke gevolgen heeft dat voor de groothandel?

  • Distributeurs mogen enkel producten op de markt aanbieden die voldoen aan de CPR.
  • Distributeurs kunnen fabrikanten worden.
  • Traceerbaarheid van producten tussen de marktdeelnemers is noodzakelijk gedurende 10 jaar.
  • Kabels die al in de handel gebracht zijn voor 1 juli 2017 en voldoen aan de CPR mogen verder op de markt aangeboden worden.
  • Kabels kunnen duurder worden.

BESLUIT:
Als u een offerte indient voor projecten op lange termijn (realisatie na 1 juli 2017), voorzie dan een clausule in uw offerte waarmee u eventuele prijsstijgingen kunt doorrekenen”, raadt Lieven Taghon aan, Commercial Buyer Cable bij Rexel.