Rexel neemt 100% zijn verantwoordelijkheid als bedrijf en als werkgever.
Daarom engageren wij ons zowel op sociaal als op ecologisch vlak en werken we actief aan een betere en duurzame toekomst.

Binnen de Rexel Groep zijn we ervan overtuigd dat streven naar milieuvriendelijke prestaties efficiënte werkprocessen zal opleveren ten bate van het milieu, onze klanten en ons bedrijf.

We zetten ons in om:

1. De milieuprestaties van ONZE GEBOUWEN te verbeteren
2. De ecologische voetafdruk van ONZE ACTIVITEITEN te verkleinen
3. OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE EFFICIËNTIE te ontwikkelen en te stimuleren

Energiemanagement is door de stijgende bevolking en de toenemende schaarste van natuurlijke energiebronnen uitgegroeid tot een primaire bekommernis, temeer omdat de effecten van de klimaatverandering verergeren.
De Rexel Foundation gelooft, samen met de aandeelhouders in de energiesector, sterk in het belang van onmiddellijke actie en dit door een verscheidenheid aan programma’s aan te bieden om een betere energietoekomst voor ons allen te garanderen.

Meer weten

Sinds 2013 steunt Rexel zowel Kom op Tegen Kanker voor Vlaanderen als Télévie voor Wallonië om allen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben of getroffen zijn door kanker een hart onder de riem te steken.

U kan de inspanningen van de verschillende afdelingen volgen op onze Facebookpagina.

Volg onze activiteiten op Facebook

Rexel neemt deel aan de Global Corporate Challenge. De gezondheid en het geluk van al onze medewerkers is zeer belangrijk.
We moedigen daarom onze medewerkers aan om deel te nemen aan dit vernieuwend initiatief dat een mooie kans biedt om zowel thuis als op het werk plezier te beleven met de collega’s.

Directiecomité

Hoofdzetel

Historiek

Ons aanbod

meer weten

Onze services

meer weten

Nieuws