Laden evenementen
Dit event is voorbij.

Kom langs op onze ‘Ventilation Academy’ en ontdek op één dag ons nieuw gamma van ventilatieproducten, gevolgd door een praktijkgerichte STS opleiding ter voorbereiding op het examen. Schrijf u snel in, de plaatsen zijn beperkt !

 • Ontdek de nieuwe DucoBox Energy en het kanaalsysteem van Ubbink
 • Krijg een professionele voorbereiding op uw examen door Luc Dedeyne
 • Ontvang een gratis werfbegeleiding van Luc Dedeyne
 • Behaal uw certificaat ventilatieverslaggever

PROGRAMMA:

08:00    Ontvangst
08:30    STS Ventilatie door Luc Dedeyne
10:45    Koffiepauze
11:00    STS & Toepassing case door Luc Dedeyne
12:00    Broodjeslunch
12:30    Theorie & meten door Luc Dedeyne
14:00    Praktijk – workshop in 2 groepen, met:

 • DUCO : praktijk case met voor- & nadelen van systeem C & D
 • UBBINK : praktijk case met kanalenstelsel voor Systeem C & D

16:30    Einde

EXAMENDAG (certificaat – optioneel):

 • Op afspraak in het Rexel filiaal (voormiddag)
 • Theoretisch en praktisch examen (20min.)
 • U ontvangt uw certificaat indien geslaagd
SCHRIJF U HIER IN
 • Laat u niet uit de markt zetten en behaal uw certificering ventilatieverslaggever via AICB (kwaliteitskader)
 • Blijf op de hoogte van de steeds wijzigende wetgeving rond STS en de nieuwe TV
 • Blijf op de hoogte van de innovatieve oplossingen van Duco en Ubbink
 • Betaal slechts € 100 ipv € 225 dankzij de partnership SBM en REXEL – DUCO – Ubbink
 • En geniet van KMO Portefeuille tot 40% korting (en betaal slechts 60 eur.)
 • Volg de opleiding en behaal uw certificering op diverse locaties in uw buurt
 • Wij bereiden u voor op zowel het praktisch als theoretisch examen
 • U wordt opgenomen als DUCO VIP installateur en geniet zo van tal van voordelen

Sedert 1 januari 2016 gelden voor nieuwe bouwaanvragen kwaliteitspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen. Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen. Het hoofddoel bestaat enerzijds uit het beter informeren van de bouwheer en anderzijds uit het verhogen van de technische kwaliteit van de opgeleverde ventilatie-installaties.

Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen voor nieuwe wooneenheden of ingrijpende energetische renovaties gelden sedert 1 januari 2016 volgende verplichtingen voor de aangifteplichtige:

 • Een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken voor de start van de werkzaamheden (startverklaring). Dit is een plan waarop een overzicht te zien is van alle ventilatiecomponenten.
 • Bepalen van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS), met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie eisen waaraan uw installatie dient te voldoen.
 • Een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen door een erkende ventilatieverslaggever bij de oplevering van het ventilatiesysteem. Hiermee wordt nagegaan of de ventilatie aan de opgestelde EPB-eisen voldoet. In het prestatieverslag wordt gelet op onder andere de (regeling van) ventilatiedebieten, luchtfiltratie, isolatie en luchtdichtheid van ventilatiekanalen, onderhoud …

SBM voorziet, in samenwerking met Rexel, Duco en Ubbink een opleiding voor kandidaat ventilatieverslaggevers. Tijdens deze opleiding zal de focus vooral liggen op het praktisch meten van mechanische debieten en elektrisch vermogen. Daarnaast wordt dit ook gekoppeld aan het ventilatie voorontwerp. Op die manier bent u optimaal voorbereid voor het verplichte examen.

Gezien het partnership betaalt u slechts € 100 (excl. BTW) ipv € 225 (excl. BTW).
Daarnaast kunt u ook nog genieten van een korting tot 40% via de KMO Portefeuille = € 60 (excl. BTW).

Deel 1 Theoretisch examen – aanpak:

De kandidaat meldt aan het einde van de opleidingsdag voor welke deelaspecten hij wenst op te treden als ventilatie verslaggever:

 • Ventilatie voorontwerp VO
 • Regelbare toevoer openingen RTO
 • Doorstroom openingen DO
 • Regelbare afvoer openingen RAO

In functie van deze keuze maakt de kandidaat ventilatie verslaggever één of meerdere ventilatievoorontwerpen op waarin de gekozen deelaspecten zijn in opgenomen.

Dit examen bestaat dus uit het opmaken van één of meerdere ventilatie voorontwerpen van eenzelfde wooneenheid :

 • een uniek ventilatievoorontwerp voor een systeem B (VO, DO, RAO)
 • een uniek ventilatievoorontwerp voor een systeem C (VO, RTO, DO)
 • een uniek ventilatievoorontwerp voor een systeem D (VO, DO)

De kandidaat maakt de voorontwerpen op kantoor en stelt deze voor tijdens het examen aan een jury. Op het mondeling examen geeft de kandidaat de nodige uitleg over alle aspecten die deel uitmaken van het voorontwerp.
Overeenkomstig het gekozen systeem van ventilatie (A, B, C of D) moet het ventilatievoorontwerp zodanig opgesteld zijn dat :

 • alle epb- eisen met betrekking tot ventilatie worden gerespecteerd
 • de installatie uitvoerbaar is
 • alle relevantie deelaspecten zoals voorzien in STS P73-1 in het ventilatie voorontwerp zijn opgenomen
 • minstens aan klasse 1 wordt voldaan voor de respectievelijke deelaspecten
 • de deelaspecten van de inspectielijst voorontwerp minstens zijn vermeld op het voorontwerp

De jury kan vragen stellen naar inhoudelijke kennis van de kandidaat. De jury beslist onmiddellijk over het slagen van de kandidaat na intern overleg en motiveert zijn beslissing.

Deel 2 praktisch examen: Praktisch examen ventilatie verslaggever mechanische ventilatie

Certificatie registratie bij AICB / SKH.
De kandidaat ventilatie verslaggever mechanische debieten moet voor het afleggen van de praktische proef beschikken over :

 • een gekalibreerde debietsmeter voor toevoer en afvoer met een meetfout van maximaal 15 %, binnen een debietsrange van 20 tot 90 m3/h. Het kalibratie-attest is niet ouder dan 2 jaar.
 • een gekalibreerde vermogensmeter om het actieve vermogen te meten in W met een nauwkeurigheid van maximaal 5%. Het toestel voldoet aan de bepalingen opgelegd door het MB Het kalibratie-attest is niet ouder dan 5 jaar.

Aan de kandidaat mechanische ventilatie wordt voor het praktisch examen een ventilatie installatie ter beschikking gesteld. Deze bestaat uit een ventilator, een regelklep, luchtkanalen en drie ventielen. De kandidaat stelt de installatie af door het inregelen van drie ventielen op de gevraagde debieten : 25, 50 en 75 m3/h.

De gevraagde debieten worden beschouwd als minimaal geëiste debieten. De maximaal toegelaten afwijking van het debiet per ventiel bedraagt 10%.

De kandidaat mechanische ventilatie noteert de metingen in het meetrapport. Na afstelling wordt over gegaan tot de controle van de debieten bij de drie ventielen. De maximaal toegelaten afwijking bedraagt nu 5% ten opzichte van de gerapporteerde debieten. De nameting gebeurt door de kandidaat. De jury controleert of de nagemeten debieten voldoen een de minimaal geëiste debieten en ook binnen de toegelaten marge valt van 5 %. Indien aan deze voorwaarden is voldaan slaagt de kandidaat.

Alle metingen worden uitgevoerd met de meettoestellen van de kandidaat ventilatie verslaggever mechanische debieten. Alle metingen worden uitgevoerd door de kandidaat.

Prijs examen: theoretisch en praktisch examen: € 200 (excl. BTW)